Vēl var pieteikties konkursam par tiesībām izveidot datorizētās siltumenerģijas skaitītāju nolasīšanas sistēmu01/10/07

Līdz 16.oktobrim pretendenti var pieteikties pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātajam konkursam par tiesībām izveidot datorizētās siltumenerģijas skaitītāju nolasīšanas sistēmu.

Konkursa uzvarētājs iegūs tiesības izveidot PAS „Daugavpils siltumtīkli” datorizētās siltumenerģijas skaitītāju nolasīšanas sistēmu, kas ietvers dzīvojamo māju un citu ēku, kuru siltummezglos uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, iekārtu kompleksa siltuma uzskaites ierīču rādījumu datu nolasīšanas, uzkrāšanas un pārraides automatizētās sistēmas projekta izstrādi, uzstādīšanu, montāžu, noregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā.

Maksa par iepirkuma procedūras nolikumu – Ls 236. Desmit dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas konkursa uzvarētājam jāiesniedz izpildes nodrošinājums bankas garantijas veidā par Ls 20 000. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājuma apmaksas oriģināls par 2000 latu.

Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, konkursa komisija ņems vērā darba uzdevuma tehnisko risinājumu un tehnisko specifikāciju.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” administrācija

Автор: Daugavpils

Автор: Karinthia
Добавлено: 22.07.2016 20:23
0

That's a knowing answer to a diifcfult question

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha